Home > Uncategorized > Chinese-Vietnamese 1

Chinese-Vietnamese 1

1. 清水东流
Thanh thủy đông lưu
qing shuĭ dong liú
2. 门
Môn
mén
3. 停
Đình
tíng
4. 免费
Miễn phí
miăn fèi
5. 其他
Kỳ tha
qí ta
6. 天堂
Thiên đường
tian táng
7. 天使
Thiên sử
tian shĭ
8. 火车
Hỏa xa
huǒ che
9. 天福
Thiên phúc
tian fú
10. 主
Chu’a
zhŭ
祝福
11. Chúc phúc
zhù fú
12. 祷告
Đảo cáo
dǎo gào
13. 不可以
Bất khả dĩ
bù kĕ yĭ
14. 可以
Khả dĩ
kĕ yĭ
15. 热心
Nhiệt tâm
rè xin
16. 隔心
Cách tâm
gé xin
17. 联系
Liên hệ
lián xì
18. 练习
Luyện tập
liàn xí
19. 真的
Chân đích
zhen de
20. 创建
Sáng kiến
chuàng jiàn
21. 赛出
Tái xuất
sài chu
22. 天德
Thiên đức
tian dé
23. 本
Bổn vốn or bản
bĕn
24. 出版
Xuất bản
chu băn

1. 清水东流
Thanh thủy đông lưuqing shuĭ dong liú
2. 门
Mônmén
3. 停
Đìnhtíng
4. 免费
Miễn phímiăn fèi
5. 其他
Kỳ thaqí ta
6. 天堂
Thiên đườngtian táng
7. 天使
Thiên sửtian shĭ
8. 火车
Hỏa xahuǒ che
9. 天福
Thiên phúctian fú
10. 主
Chu’azhŭ
祝福
11. Chúc phúczhù fú
12. 祷告
Đảo cáodǎo gào
13. 不可以
Bất khả dĩbù kĕ yĭ
14. 可以
Khả dĩkĕ yĭ
15. 热心
Nhiệt tâmrè xin
16. 隔心
Cách tâmgé xin
17. 联系
Liên hệlián xì
18. 练习
Luyện tậpliàn xí
19. 真的
Chân đíchzhen de
20. 创建
Sáng kiếnchuàng jiàn
21. 赛出
Tái xuấtsài chu
22. 天德
Thiên đứctian dé
23. 本
Bổn vốn or bảnbĕn
24. 出版
Xuất bảnchu băn

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: